Wat zijn wisselkoersen?

Internationale betalingen gebeurden vroeger meestal met een wisselbrief. Daardoor is de benaming ‘wisselkoers’ ontstaan. Wisselkoersen hebben inderdaad alles te maken met betalingen over de landsgrenzen heen. De wisselkoers is de prijs van een muntsoort of valuta. Die prijs wordt uitgedrukt in een andere valuta. Bijvoorbeeld: 1 euro = 1,1495 Amerikaanse dollar. Dat wil zeggen: voor […]

Lees verder

Hoe meet je de welvaart van een land?

Het woord welvaart roept een gevoel van welbehagen op. In economische termen is het nochtans een neutraal begrip. Je zou ook kunnen spreken van levensniveau. Het gaat om de mate waarin de behoeften worden bevredigd. De welvaart van een land wordt meestal gemeten aan de hand van het bruto binnenlands product (BBP). Het bruto binnenlands […]

Lees verder

Wat is het verschil tussen geld en kapitaal?

Geld is geld. En kapitaal is “véél geld”. Héél veel geld. Dat is toch wat we bedoelen als we zeggen “dat heeft me een kapitaal gekost”. In de economie heeft het verschil tussen geld en kapitaal niets te maken met hoeveelheid. Er is de vermogensmarkt en die bestaat uit de geldmarkt en de kapitaalmarkt. Je […]

Lees verder

Sleept een failliete bank ook andere banken mee in haar val?

Dat is mogelijk. Als de problemen van de failliete bank reusachtig groot zijn, zou zelfs het hele financiële systeem kunnen instorten. Dat is nog nooit gebeurd. Maar we zijn er wel al een paar keer dicht bij geweest. In 1974 trok de Duitse centrale bank de licentie in van de Herstattbank. Die had op dat […]

Lees verder

Wie ziet erop toe dat mijn bank niet in de problemen raakt?

Een bank gebruikt het geld van spaarders. Zij leent dat geld uit aan burgers, bedrijven en overheden. Daarbij loopt de bank altijd een risico. Het is nooit uit te sluiten dat de kredietnemer zijn lening niet kan terugbetalen. Maar de bank moet wel op elk moment in staat zijn om het geld dat haar door […]

Lees verder

Als mijn bank failliet gaat, ben ik dan alles kwijt?

Niét alles kwijt maar ook niet alles behouden Als er vandaag een Belgische bank failliet zou gaan, zijn de spaarders niét alles kwijt. Maar dat wil ook weer niet zeggen dat ze alles zullen behouden. Hoe zit het in elkaar? Een wet van 17 december 1998 heeft het ‘Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten’ in […]

Lees verder

Kan mijn bank failliet gaan?

Een bank kan altijd failliet gaan Ik wil niemand onnodig bang maken maar, inderdaad, een bank kan failliet gaan. Laat ik er maar meteen bij zeggen dat die kans erg klein is. Maar het is al gebeurd. En het zal wellicht nog gebeuren. In de jaren dertig kwamen zelfs verscheidene financiële instellingen in moeilijkheden. In […]

Lees verder

Wat is een centrale bank?

De centrale bank is een soort politieagent. In opdracht van de overheid De centrale bank is een soort politieagent. In opdracht van de overheid kijkt zij toe op het geldverkeer. Net zoals in het autoverkeer kan de geldpolitie soms volstaan met toekijken. Als alles naar wens verloopt, hoeft de centrale bank niet zo veel te […]

Lees verder

Is er altijd evenveel geld in de wereld?

Is er altijd evenveel geld in de wereld of komt er almaar geld bij? Er komt almaar geld bij. Anders zou iedereen die rijker wordt, ervoor zorgen dat er ook iemand armer wordt. Wie geld verdient, zou dan eigenlijk geld overnemen van iemand anders. Waar komt dat nieuwe geld dan vandaan? Daarvan heb ik al […]

Lees verder

Waarvoor dient een bank zoal?

Het woord ‘bank’ is afgeleid van banco Dat was de bank of tafel van de geldwisselaars enkele eeuwen geleden. Die geldwisselaars ontpopten zich tot de eerste bankiers. Het goud dat bij hen in bewaring was gegeven, werd nooit allemaal tegelijk weer opgevraagd. Ze konden dus meer papier uitgeven dan overeenstemde met hun voorraad goud. Op […]

Lees verder

Wie is de uitvinder van het geld?

Geld is ontstaan in de loop der tijden. Het is ontstaan in de loop der tijden. Na vee, zout of schelpen, gebruikte men als ruilmiddel al snel edele metalen. Dat zijn metalen die niet roesten, zoals goud en zilver. Als er maar één edel metaal wordt gebruikt, spreken we van metallisme of enkele standaard. In […]

Lees verder

Is geld belangrijk?

Wie veel geld heeft, zal makkelijker zeggen dat geld niet belangrijk is. Dit is geen economische maar een filosofische vraag. Wie veel geld heeft, zal makkelijker zeggen dat geld niet belangrijk is. Maar wie aan het eind van zijn loon nog een stukje maand over heeft, vindt geld wellicht heel belangrijk. Zouden we ook kunnen […]

Lees verder

Wat is aan toonder?

De betekenis en definitie van aan toonder Effecten zijn aan toonder wanneer de bezitter als eigenaar wordt beschouwd. Zij zijn gemakkelijk verhandelbaar. Tegenovergestelde van effecten op naam.

Lees verder

Wat is aanschrijvingsbericht?

De betekenis en definitie van aanschrijvingsbericht Een mededeling van een bank of commissionair aan haar klanten als een bedrijf bijvoorbeeld een stockdividend of een claimemissie heeft aangekondigd. De klanten wordt dan gevraagd wat er moet gebeuren met het stockdividend of de claims. Een belegger kan ervoor kiezen de stockdividenden of de claims te verkopen, of […]

Lees verder

Wat is een aandeelhoudersvergadering?

De definitie en betekenis van aandeelhoudersvergadering Een bedrijf dat aandelen heeft uitgegeven moet minstens een keer per jaar een officiële vergadering van aandeelhouders uitschrijven; dat moet binnen zes maanden na het afsluiten van het boekjaar gebeuren. De algemene vergadering van aandeelhouders (ava) is het hoogste orgaan binnen een onderneming die aandelen heeft uitgegeven. Zo benoemt […]

Lees verder