Wat is aanvraag tot aanvullend vermogen?

De betekenis en definitie van aanvraag tot aanvullend vermogen Term uit de bedrijfseconomie: het is een deel van het aansprakelijk vermogen van een bedrijf en is het totaal van de herwaarderingsreserves, de stille reserves, algemene voorzieningen en achtergestelde leningen. Wordt ook wel kernvermogen genoemd.

Lees verder

Wat is aanvraag tot toelating?

De betekenis en definitie van aanvraag tot toelating Het verzoek van een bedrijf om een officiële notering te krijgen aan een effectenbeurs. De Amsterdamse beurs laat niet ieder bedrijf toe, er moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden. Zo moet het aandelenkapitaal een bepaalde grootte hebben en moet de onderneming gedurende een aantal jaren winst […]

Lees verder

Wat is aansprakelijk vermogen?

De betekenis en definitie van aansprakelijk vermogen Term uit de bedrijfseconomie: totaal van eigen vermogen (kapitaal plus vrije reserves) en het bedrag dat wordt uitgegeven aan achtergestelde leningen. Het aansprakelijk vermogen staat (al dan niet opgesplitst) op de balans van een bedrijf.

Lees verder