Is goud vandaag nog een belegging?

In de oudheid was goud het kostbaarste wat je kon bezitten. Daarom vroeg Midas, de koning van Frygië, aan Bacchus of het niet mogelijk zou zijn dat alles wat hij aanraakte in goud zou veranderen. De god van de wijn verleende hem die gunst. Maar het geluk van Koning Midas was van korte duur. Er […]

Lees verder

Wat is het verschil tussen geld en kapitaal?

Geld is geld. En kapitaal is “véél geld”. Héél veel geld. Dat is toch wat we bedoelen als we zeggen “dat heeft me een kapitaal gekost”. In de economie heeft het verschil tussen geld en kapitaal niets te maken met hoeveelheid. Er is de vermogensmarkt en die bestaat uit de geldmarkt en de kapitaalmarkt. Je […]

Lees verder

Is er altijd evenveel geld in de wereld?

Is er altijd evenveel geld in de wereld of komt er almaar geld bij? Er komt almaar geld bij. Anders zou iedereen die rijker wordt, ervoor zorgen dat er ook iemand armer wordt. Wie geld verdient, zou dan eigenlijk geld overnemen van iemand anders. Waar komt dat nieuwe geld dan vandaan? Daarvan heb ik al […]

Lees verder

Is geld belangrijk?

Wie veel geld heeft, zal makkelijker zeggen dat geld niet belangrijk is. Dit is geen economische maar een filosofische vraag. Wie veel geld heeft, zal makkelijker zeggen dat geld niet belangrijk is. Maar wie aan het eind van zijn loon nog een stukje maand over heeft, vindt geld wellicht heel belangrijk. Zouden we ook kunnen […]

Lees verder

Wat is aan toonder?

De betekenis en definitie van aan toonder Effecten zijn aan toonder wanneer de bezitter als eigenaar wordt beschouwd. Zij zijn gemakkelijk verhandelbaar. Tegenovergestelde van effecten op naam.

Lees verder

Wat is aanschrijvingsbericht?

De betekenis en definitie van aanschrijvingsbericht Een mededeling van een bank of commissionair aan haar klanten als een bedrijf bijvoorbeeld een stockdividend of een claimemissie heeft aangekondigd. De klanten wordt dan gevraagd wat er moet gebeuren met het stockdividend of de claims. Een belegger kan ervoor kiezen de stockdividenden of de claims te verkopen, of […]

Lees verder

Wat is aanmerkelijk belang?

De betekenis en definitie van aanmerkelijk belang Term uit de belastingwetgeving: aandelenbezit dat een bepaald percentage van het totale aandelenkapitaal van een bedrijf vertegenwoordigt (in de meeste gevallen 5%). Als iemand dat zelf of samen met zijn familie bezit en gedurende een bepaalde periode aanhoudt, is bij verkoop de koerswinst belast.

Lees verder

Wat is aanloopverlies?

De betekenis en definitie van aanloopverlies Term uit de bedrijfseconomie en de belastingwetgeving: veel net opgerichte bedrijven lijden de eerste jaren verliezen omdat zij veel hebben geïnvesteerd en het een tijd kan duren voordat de investeringen zijn terugverdiend en er winst kan worden gemaakt. Ondernemingen in die situatie mogen de ver¬liezen die de eerste zes […]

Lees verder

Wat is aandelensplitsing?

De betekenis en definitie van aandelensplitsing Een aandeel wordt gesplitst door de nominale waarde van het aandeel te verlagen zonder dat het totale nominale aandelenkapitaal afneemt. Door splitsing komen er dus meer aandelen. Voor bestaande aandeelhouders heeft een splitsing geen ander effect dan dat zij meer aandelen krijgen, maar met dezelfde totale waarde. Bedrijven splitsen […]

Lees verder

Wat is aandelenspaarplan?

De betekenis en definitie van aandelenspaarplan Soort levensverzekering waarbij wordt gespaard ofwel belegd via een beleggingsfonds; bij overlijden wordt de waarde van de beleggingen uitgekeerd.

Lees verder

Wat is aandelenprijs?

De betekenis en definitie van aandelenprijs Prijs is een ander woord voor koers. Een aandelenprijs wordt meestal opgemaakt op een aandelenmarkt, maar kan soms ook ondershands worden vastgesteld.

Lees verder

Wat is aandelenmarkt?

De betekenis en definitie van aandelenmarkt Markt, meestal een effectenbeurs, waarop vraag en aanbod van aandelen samenkomen, aandelen van eigenaar wisselen en de aandelenkoers wordt vastgesteld.

Lees verder