Wat zijn wisselkoersen?

Internationale betalingen gebeurden vroeger meestal met een wisselbrief. Daardoor is de benaming ‘wisselkoers’ ontstaan. Wisselkoersen hebben inderdaad alles te maken met betalingen over de landsgrenzen heen. De wisselkoers is de prijs van een muntsoort of valuta. Die prijs wordt uitgedrukt in een andere valuta. Bijvoorbeeld: 1 euro = 1,1495 Amerikaanse dollar. Dat wil zeggen: voor […]

Lees verder

Wat is het verschil tussen geld en kapitaal?

Geld is geld. En kapitaal is “véél geld”. Héél veel geld. Dat is toch wat we bedoelen als we zeggen “dat heeft me een kapitaal gekost”. In de economie heeft het verschil tussen geld en kapitaal niets te maken met hoeveelheid. Er is de vermogensmarkt en die bestaat uit de geldmarkt en de kapitaalmarkt. Je […]

Lees verder

Sleept een failliete bank ook andere banken mee in haar val?

Dat is mogelijk. Als de problemen van de failliete bank reusachtig groot zijn, zou zelfs het hele financiële systeem kunnen instorten. Dat is nog nooit gebeurd. Maar we zijn er wel al een paar keer dicht bij geweest. In 1974 trok de Duitse centrale bank de licentie in van de Herstattbank. Die had op dat […]

Lees verder

Wat is aanzegpremie?

De betekenis en definitie van aanzegpremie Ander woord voor baissepremie: een aanzegpremie is vergelijkbaar met een putoptie maar is niet verhandelbaar op de optiebeurs. De uitoefenprijs, de onderliggende waarde en de afloopdatum zijn niet gestandaardiseerd en kunnen tussen twee partijen afgesproken worden.

Lees verder

Wat is aanwijzing?

De betekenis en definitie van aanwijzing Nederlandse vertaling van Engelse term assignment uit de optiehandel: houdt in dat iemand aan zijn verplichting uit een optietransactie moet voldoen. Dat komt voor als iemand een optie heeft geschreven (zie schrijven). Bij een geschreven calloptie moet de schrijver de onderliggende waarde, bijvoorbeeld een aandeel, leveren, bij een geschreven […]

Lees verder

Wat is aanvraag tot toelating?

De betekenis en definitie van aanvraag tot toelating Het verzoek van een bedrijf om een officiële notering te krijgen aan een effectenbeurs. De Amsterdamse beurs laat niet ieder bedrijf toe, er moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden. Zo moet het aandelenkapitaal een bepaalde grootte hebben en moet de onderneming gedurende een aantal jaren winst […]

Lees verder

Wat is aan toonder?

De betekenis en definitie van aan toonder Effecten zijn aan toonder wanneer de bezitter als eigenaar wordt beschouwd. Zij zijn gemakkelijk verhandelbaar. Tegenovergestelde van effecten op naam.

Lees verder

Wat is aansprakelijk vermogen?

De betekenis en definitie van aansprakelijk vermogen Term uit de bedrijfseconomie: totaal van eigen vermogen (kapitaal plus vrije reserves) en het bedrag dat wordt uitgegeven aan achtergestelde leningen. Het aansprakelijk vermogen staat (al dan niet opgesplitst) op de balans van een bedrijf.

Lees verder

Wat is aansprakelijkheid?

De betekenis en definitie van aansprakelijkheid Juridische term die aangeeft dat een persoon (aandeelhouder) of een bedrijf uiteindelijk verantwoordelijk is voor de afspraken die een bedrijf heeft gemaakt met anderen. Zie ook aandeelhoudersaansprakelijkheid.

Lees verder

Wat is aanschrijvingsbericht?

De betekenis en definitie van aanschrijvingsbericht Een mededeling van een bank of commissionair aan haar klanten als een bedrijf bijvoorbeeld een stockdividend of een claimemissie heeft aangekondigd. De klanten wordt dan gevraagd wat er moet gebeuren met het stockdividend of de claims. Een belegger kan ervoor kiezen de stockdividenden of de claims te verkopen, of […]

Lees verder

Wat is aanschafwaarde?

De betekenis en definitie van aanschafwaarde Ander woord voor verkrijgingsprijs of historische kostprijs. Wordt gebruikt in de bedrijfseconomie wanneer er sprake is van investeringen, maar ook in de effectenhandel.

Lees verder

Wat is aanmerkelijk belang?

De betekenis en definitie van aanmerkelijk belang Term uit de belastingwetgeving: aandelenbezit dat een bepaald percentage van het totale aandelenkapitaal van een bedrijf vertegenwoordigt (in de meeste gevallen 5%). Als iemand dat zelf of samen met zijn familie bezit en gedurende een bepaalde periode aanhoudt, is bij verkoop de koerswinst belast.

Lees verder

Wat is aanloopverlies?

De betekenis en definitie van aanloopverlies Term uit de bedrijfseconomie en de belastingwetgeving: veel net opgerichte bedrijven lijden de eerste jaren verliezen omdat zij veel hebben geïnvesteerd en het een tijd kan duren voordat de investeringen zijn terugverdiend en er winst kan worden gemaakt. Ondernemingen in die situatie mogen de ver¬liezen die de eerste zes […]

Lees verder

Wat is aanlappen?

De betekenis en definitie van aanlappen Jargon uit de effectenhandel; synoniem voor verkopen. Wordt ook wel gebruikt als iemand die in de optiehandel een calloptie heeft geschreven ertoe verplicht wordt te verkopen.

Lees verder