Wat zijn wisselkoersen?

Internationale betalingen gebeurden vroeger meestal met een wisselbrief. Daardoor is de benaming ‘wisselkoers’ ontstaan. Wisselkoersen hebben inderdaad alles te maken met betalingen over de landsgrenzen heen. De wisselkoers is de prijs van een muntsoort of valuta. Die prijs wordt uitgedrukt in een andere valuta. Bijvoorbeeld: 1 euro = 1,1495 Amerikaanse dollar. Dat wil zeggen: voor […]

Lees verder

Hoe meet je de welvaart van een land?

Het woord welvaart roept een gevoel van welbehagen op. In economische termen is het nochtans een neutraal begrip. Je zou ook kunnen spreken van levensniveau. Het gaat om de mate waarin de behoeften worden bevredigd. De welvaart van een land wordt meestal gemeten aan de hand van het bruto binnenlands product (BBP). Het bruto binnenlands […]

Lees verder

Wat is het verschil tussen geld en kapitaal?

Geld is geld. En kapitaal is “véél geld”. Héél veel geld. Dat is toch wat we bedoelen als we zeggen “dat heeft me een kapitaal gekost”. In de economie heeft het verschil tussen geld en kapitaal niets te maken met hoeveelheid. Er is de vermogensmarkt en die bestaat uit de geldmarkt en de kapitaalmarkt. Je […]

Lees verder

Wat is AAT?

De betekenis en definitie van AAT AAT is een afkorting van Amsterdam Exchanges Agrarische Termijnmarkt. Zie ook AEX – Agrarische Termijnmarkt.

Lees verder

Wat is aan toonder?

De betekenis en definitie van aan toonder Effecten zijn aan toonder wanneer de bezitter als eigenaar wordt beschouwd. Zij zijn gemakkelijk verhandelbaar. Tegenovergestelde van effecten op naam.

Lees verder

Wat is aansprakelijkheid?

De betekenis en definitie van aansprakelijkheid Juridische term die aangeeft dat een persoon (aandeelhouder) of een bedrijf uiteindelijk verantwoordelijk is voor de afspraken die een bedrijf heeft gemaakt met anderen. Zie ook aandeelhoudersaansprakelijkheid.

Lees verder

Wat is aanschrijvingsbericht?

De betekenis en definitie van aanschrijvingsbericht Een mededeling van een bank of commissionair aan haar klanten als een bedrijf bijvoorbeeld een stockdividend of een claimemissie heeft aangekondigd. De klanten wordt dan gevraagd wat er moet gebeuren met het stockdividend of de claims. Een belegger kan ervoor kiezen de stockdividenden of de claims te verkopen, of […]

Lees verder

Wat is aanschafwaarde?

De betekenis en definitie van aanschafwaarde Ander woord voor verkrijgingsprijs of historische kostprijs. Wordt gebruikt in de bedrijfseconomie wanneer er sprake is van investeringen, maar ook in de effectenhandel.

Lees verder

Wat is aanmerkelijk belang?

De betekenis en definitie van aanmerkelijk belang Term uit de belastingwetgeving: aandelenbezit dat een bepaald percentage van het totale aandelenkapitaal van een bedrijf vertegenwoordigt (in de meeste gevallen 5%). Als iemand dat zelf of samen met zijn familie bezit en gedurende een bepaalde periode aanhoudt, is bij verkoop de koerswinst belast.

Lees verder

Wat is aanloopverlies?

De betekenis en definitie van aanloopverlies Term uit de bedrijfseconomie en de belastingwetgeving: veel net opgerichte bedrijven lijden de eerste jaren verliezen omdat zij veel hebben geïnvesteerd en het een tijd kan duren voordat de investeringen zijn terugverdiend en er winst kan worden gemaakt. Ondernemingen in die situatie mogen de ver¬liezen die de eerste zes […]

Lees verder

Wat is aandelensplitsing?

De betekenis en definitie van aandelensplitsing Een aandeel wordt gesplitst door de nominale waarde van het aandeel te verlagen zonder dat het totale nominale aandelenkapitaal afneemt. Door splitsing komen er dus meer aandelen. Voor bestaande aandeelhouders heeft een splitsing geen ander effect dan dat zij meer aandelen krijgen, maar met dezelfde totale waarde. Bedrijven splitsen […]

Lees verder