Wat is aandeel op naam?

De betekenis en definitie van aandeel op naam Aandeel dat op naam van de bezitter is geregistreerd, waardoor het minder gemakkelijk verhandelbaar is. Tegenovergestelde van aandeel aan toonder.

Lees verder

Wat is een aandeel aan toonder?

De definitie en betekenis van begrip aandeel aan toonder Aandeel waarvan de bezitter geacht wordt eigenaar te zijn en dat hij mag verhandelen. Op deze aandelen staat niet de naam van de bezitter. Tegenovergestelde van aandeel op naam.

Lees verder