Wat is het verschil tussen geld en kapitaal?

Geld is geld. En kapitaal is “véél geld”. Héél veel geld. Dat is toch wat we bedoelen als we zeggen “dat heeft me een kapitaal gekost”. In de economie heeft het verschil tussen geld en kapitaal niets te maken met hoeveelheid. Er is de vermogensmarkt en die bestaat uit de geldmarkt en de kapitaalmarkt. Je […]

Lees verder

Wat is aandelenemissie met voorkeursrecht?

De betekenis en definitie van aandelenemissie met voorkeursrecht Gebeurtenis waarbij een bedrijf dat al aandelen heeft uitstaan, nieuwe aandelen uitgeeft. Om te voorkomen dat bestaande aandeelhouders er door de komst van die nieuwe aandelen op achteruitgaan krijgen zij een voorkeursrecht, bijvoorbeeld in de vorm van een claim.

Lees verder

Wat is een andeelhoudersregister?

De definitie en betekenis van aandeelhoudersregister Een register dat wordt bijgehouden door bedrijven die aandelen op naam hebben uitgegeven. In dat register staan naam, adres en woonplaats van de aandeelhouders; daarnaast wordt vermeld welk bedrag door wie op de aandelen is gestort, of er vruchtgebruik op de aandelen rust en of de aandelen verpand zijn.

Lees verder

Wat is de aandeelhouderscommissie?

De betekenis en definitie van aandeelhouderscommissie Andeelhouderscommissie is een groep van aandeelhouders die is benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Deze commissie heeft bij wet enkele bevoegdheden gekregen om aandeelhouders te vertegenwoordigen. De belangrijkste daarvan zijn dat de aandeelhouderscommissie een bindende voordracht kan doen voor de benoeming van een commissaris en bij andere benoemingen […]

Lees verder