Sleept een failliete bank ook andere banken mee in haar val?

Dat is mogelijk. Als de problemen van de failliete bank reusachtig groot zijn, zou zelfs het hele financiële systeem kunnen instorten. Dat is nog nooit gebeurd. Maar we zijn er wel al een paar keer dicht bij geweest. In 1974 trok de Duitse centrale bank de licentie in van de Herstattbank. Die had op dat […]

Lees verder

Als mijn bank failliet gaat, ben ik dan alles kwijt?

Niét alles kwijt maar ook niet alles behouden Als er vandaag een Belgische bank failliet zou gaan, zijn de spaarders niét alles kwijt. Maar dat wil ook weer niet zeggen dat ze alles zullen behouden. Hoe zit het in elkaar? Een wet van 17 december 1998 heeft het ‘Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten’ in […]

Lees verder

Wat is aanschrijvingsbericht?

De betekenis en definitie van aanschrijvingsbericht Een mededeling van een bank of commissionair aan haar klanten als een bedrijf bijvoorbeeld een stockdividend of een claimemissie heeft aangekondigd. De klanten wordt dan gevraagd wat er moet gebeuren met het stockdividend of de claims. Een belegger kan ervoor kiezen de stockdividenden of de claims te verkopen, of […]

Lees verder

Wat is aandelensplitsing?

De betekenis en definitie van aandelensplitsing Een aandeel wordt gesplitst door de nominale waarde van het aandeel te verlagen zonder dat het totale nominale aandelenkapitaal afneemt. Door splitsing komen er dus meer aandelen. Voor bestaande aandeelhouders heeft een splitsing geen ander effect dan dat zij meer aandelen krijgen, maar met dezelfde totale waarde. Bedrijven splitsen […]

Lees verder

Wat is aandelenfusie?

De betekenis en definitie van aandelenfusie Fusie tussen twee bedrijven waarbij het ene bedrijf de aandelen van het andere overneemt en omgekeerd. Ook kan het voorkomen dat de twee bedrijven samen geheel nieuwe aandelen uitgeven.

Lees verder

Wat is aandelenemissie met voorkeursrecht?

De betekenis en definitie van aandelenemissie met voorkeursrecht Gebeurtenis waarbij een bedrijf dat al aandelen heeft uitstaan, nieuwe aandelen uitgeeft. Om te voorkomen dat bestaande aandeelhouders er door de komst van die nieuwe aandelen op achteruitgaan krijgen zij een voorkeursrecht, bijvoorbeeld in de vorm van een claim.

Lees verder

Wat is aandelenemissie?

De betekenis en definitie van aandelenemissie Gebeurtenis waarbij een bedrijf aandelen uitgeeft, dus eigen vermogen aantrekt. Ander woord voor aandelenuitgifte. Kan plaatsvinden op de openbare kapitaalmarkt en op de onderhandse kapitaalmarkt.

Lees verder

Wat is een andelenblokkeringsregeling?

De definitie en betekenis van aandelenblokkeringsregeling? Aandelenblokkeringsregeling is een regel in de statuten van een bedrijf op grond waarvan aandelen niet verkocht mogen worden zonder toestemming van de directie en/of commissarissen van het bedrijf.

Lees verder

Wat is een aandeel van derden?

De definitie en betekenis van een aandeel van derden Aandeel van derden is een jargon uit de bedrijfseconomie: het betreft de eigendomsverhoudingen in een holding, een bedrijf dat uit meerdere bedrijven bestaat. Een aandeel van derden is dat deel van het eigen vermogen van de dochterbedrijven dat niet in handen is van de holding ofwel […]

Lees verder

Wat is een aandeel in portefeuille?

De betekenis en definitie van aandeel in portefeuille Andere term voor aandelen bezitten. Hierbij gaat het ook om de aandelen die een bedrijf nog niet heeft uitgegeven en om aandelen die een bedrijf wel heeft uitgegeven maar later heeft teruggekocht.

Lees verder

Wat is een andeelhoudersregister?

De definitie en betekenis van aandeelhoudersregister Een register dat wordt bijgehouden door bedrijven die aandelen op naam hebben uitgegeven. In dat register staan naam, adres en woonplaats van de aandeelhouders; daarnaast wordt vermeld welk bedrag door wie op de aandelen is gestort, of er vruchtgebruik op de aandelen rust en of de aandelen verpand zijn.

Lees verder

Betekenis van aandeelhoudersaansprakelijkheid

De definitie en betekenis van aandeelhoudersaansprakelijkheid Iemand die aandelen bezit is aansprakelijk voor wat de onderneming doet. Die aansprakelijkheid beperkt zich tot het deel dat men in het aandelenkapitaal van een bedrijf heeft.

Lees verder

Wat is een aandeel aan toonder?

De definitie en betekenis van begrip aandeel aan toonder Aandeel waarvan de bezitter geacht wordt eigenaar te zijn en dat hij mag verhandelen. Op deze aandelen staat niet de naam van de bezitter. Tegenovergestelde van aandeel op naam.

Lees verder

Wat is een aandeel?

Definitie en betekenis van een aandeel Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Geeft in principe recht op dividend. Er zijn aandelen aan toonder en aandelen op naam.

Lees verder