Wat is aanvraag tot toelating?

De betekenis en definitie van aanvraag tot toelating Het verzoek van een bedrijf om een officiële notering te krijgen aan een effectenbeurs. De Amsterdamse beurs laat niet ieder bedrijf toe, er moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden. Zo moet het aandelenkapitaal een bepaalde grootte hebben en moet de onderneming gedurende een aantal jaren winst […]

Lees verder

Wat is aanmerkelijk belang?

De betekenis en definitie van aanmerkelijk belang Term uit de belastingwetgeving: aandelenbezit dat een bepaald percentage van het totale aandelenkapitaal van een bedrijf vertegenwoordigt (in de meeste gevallen 5%). Als iemand dat zelf of samen met zijn familie bezit en gedurende een bepaalde periode aanhoudt, is bij verkoop de koerswinst belast.

Lees verder

Wat is aandelensplitsing?

De betekenis en definitie van aandelensplitsing Een aandeel wordt gesplitst door de nominale waarde van het aandeel te verlagen zonder dat het totale nominale aandelenkapitaal afneemt. Door splitsing komen er dus meer aandelen. Voor bestaande aandeelhouders heeft een splitsing geen ander effect dan dat zij meer aandelen krijgen, maar met dezelfde totale waarde. Bedrijven splitsen […]

Lees verder

Wat is een aandelenkapitaal?

De betekenis en definitie van aandelenkapitaal Het totale nominale bedrag van de aandelen van een onderneming, te berekenen door het aantal aandelen te vermenigvuldigen met de nominale waarde per aandeel. Het nominale kapitaal kan in drie onderdelen worden opgesplitst: het maatschappelijk kapitaal, het geplaatst kapitaal en gestort kapitaal.

Lees verder

Betekenis van aandeelhoudersaansprakelijkheid

De definitie en betekenis van aandeelhoudersaansprakelijkheid Iemand die aandelen bezit is aansprakelijk voor wat de onderneming doet. Die aansprakelijkheid beperkt zich tot het deel dat men in het aandelenkapitaal van een bedrijf heeft.

Lees verder