Wat is aandelensplitsing?

De betekenis en definitie van aandelensplitsing Een aandeel wordt gesplitst door de nominale waarde van het aandeel te verlagen zonder dat het totale nominale aandelenkapitaal afneemt. Door splitsing komen er dus meer aandelen. Voor bestaande aandeelhouders heeft een splitsing geen ander effect dan dat zij meer aandelen krijgen, maar met dezelfde totale waarde. Bedrijven splitsen […]

Lees verder

Wat is een aandeelhouderswaarde?

De betekenis en definitie van aandeelhouderswaarde Nederlandse vertaling van het Angelsaksische begrip ‘shareholder value’. In de dagelijkse praktijk is het vrijwel een synoniem voor aandelenkoers; als bestuurders van een bedrijf het hebben over het creëren van aandeelhouderswaarde betekent dit dat zij zullen trachten zo goed te presteren dat de koers van het aandeel stijgt en […]

Lees verder