Wat is het verschil tussen geld en kapitaal?

Geld is geld. En kapitaal is “véél geld”. Héél veel geld. Dat is toch wat we bedoelen als we zeggen “dat heeft me een kapitaal gekost”. In de economie heeft het verschil tussen geld en kapitaal niets te maken met hoeveelheid. Er is de vermogensmarkt en die bestaat uit de geldmarkt en de kapitaalmarkt. Je […]

Lees verder

Wie is de uitvinder van het geld?

Geld is ontstaan in de loop der tijden. Het is ontstaan in de loop der tijden. Na vee, zout of schelpen, gebruikte men als ruilmiddel al snel edele metalen. Dat zijn metalen die niet roesten, zoals goud en zilver. Als er maar één edel metaal wordt gebruikt, spreken we van metallisme of enkele standaard. In […]

Lees verder

Is geld belangrijk?

Wie veel geld heeft, zal makkelijker zeggen dat geld niet belangrijk is. Dit is geen economische maar een filosofische vraag. Wie veel geld heeft, zal makkelijker zeggen dat geld niet belangrijk is. Maar wie aan het eind van zijn loon nog een stukje maand over heeft, vindt geld wellicht heel belangrijk. Zouden we ook kunnen […]

Lees verder