Is goud vandaag nog een belegging?

In de oudheid was goud het kostbaarste wat je kon bezitten. Daarom vroeg Midas, de koning van Frygië, aan Bacchus of het niet mogelijk zou zijn dat alles wat hij aanraakte in goud zou veranderen. De god van de wijn verleende hem die gunst. Maar het geluk van Koning Midas was van korte duur. Er […]

Lees verder

Wie is de uitvinder van het geld?

Geld is ontstaan in de loop der tijden. Het is ontstaan in de loop der tijden. Na vee, zout of schelpen, gebruikte men als ruilmiddel al snel edele metalen. Dat zijn metalen die niet roesten, zoals goud en zilver. Als er maar één edel metaal wordt gebruikt, spreken we van metallisme of enkele standaard. In […]

Lees verder