Wat is het verschil tussen geld en kapitaal?

Geld is geld. En kapitaal is “véél geld”. Héél veel geld. Dat is toch wat we bedoelen als we zeggen “dat heeft me een kapitaal gekost”. In de economie heeft het verschil tussen geld en kapitaal niets te maken met hoeveelheid. Er is de vermogensmarkt en die bestaat uit de geldmarkt en de kapitaalmarkt. Je […]

Lees verder

Wat is aandelenemissie?

De betekenis en definitie van aandelenemissie Gebeurtenis waarbij een bedrijf aandelen uitgeeft, dus eigen vermogen aantrekt. Ander woord voor aandelenuitgifte. Kan plaatsvinden op de openbare kapitaalmarkt en op de onderhandse kapitaalmarkt.

Lees verder